Logowanie

Monitor Polski Nr 36, poz. 331 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wysokości dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techników.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-12-29
Data wejscia w życie:1989-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 36, poz. 331 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 36, poz. 331 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 337 z 1988

  Uchwała nr XXVII/225/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany granic miasta Koszalina.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 335 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia sądowego i administracyjnego.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 328 z 1988

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 327 z 1988

  Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania zasad dysponowania i administrowania funduszem rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach do rozwiązań ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 333 z 1988

  Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 grudnia 1988 r. w sprawie najmu kolejowych wagonów towarowych.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 340 z 1988

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 grudnia 1988 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia na rok 1989 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 334 z 1988

  Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 grudnia 1988 r. w sprawie zakwalifikowania towarów i usług do grup towarów o podobnym stopniu przetworzenia, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 329 z 1988

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 330 z 1988

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 326 z 1988

  Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy na 1989 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 332 z 1988

  Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 339 z 1988

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1988 r. w sprawie określenia wysokości obrotu, norm niektórych wynagrodzeń uznawanych za koszty uzyskania przychodów oraz kwot obrotów, których przekroczenie powoduje obowiązek zaprowadzenia ksiąg handlowych.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 338 z 1988

  Uchwała nr IV/22/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany granic miasta Lublina.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 336 z 1988

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 3 poz. 50

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Monitor Polski 2002 nr 8 poz. 147

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-06 poz. 894

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 786

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.