Logowanie

Monitor Polski Nr 37, poz. 346 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zakresu egzaminów wstępnych na pierwszy rok studiów dziennych i zaocznych w akademiach medycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-12-22
Data wejscia w życie:1988-12-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 37, poz. 346 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 37, poz. 346 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 342 z 1988

  Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 341 z 1988

  Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania zasad dysponowania i administrowania wojewódzkimi funduszami przeciwalkoholowymi do rozwiązań ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 347 z 1988

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 345 z 1988

  Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1988 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 343 z 1988

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 1988 r. w sprawie przyjęć na I rok studiów dziennych w szkołach wyższych.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 344 z 1988

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 listopada 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawnionych do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

  Czy umowa zlecenia studenta studiów zaocznych, który nie ukończył 26 roku życia podlega obowiązkowi zapłaty składek do ZUS-u po uprzednim naliczeniu składki emerytalnej (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne pracującego studenta

  Czy studenci studiów zaocznych pracujący na umowę zlecenie lub umowę o pracę na czas określony podlegają obowiązkowym opłatom ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia (...)

 • Wpływ studiów na wymiar urlopu wypoczynkowego

  Jakie prawa pracownicze nabędę, jeżeli skończę studia zaoczne (będę miała łącznie 9 lat nauki w szkole średniej i na studiach) i zdobędę pierwszą pracę? Chodzi (...)

 • Wymiar urlopu szkoleniowego

  Mam zawartą z pracodawcą umowę na płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 28 dni w każdym roku nauki i dodatkowo na 21 dni płatnego urlopu na ostatnim roku nauki na napisanie (...)

 • Urlop szkoleniowy dla lekarza

  Lekarz zatrudniony w przychodni publicznego ZOZ zwrócił się do dyrektora z wnioskiem o udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze 4 dni w związku z odbywaniem praktyk (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-10 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1170

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-03 poz. 958

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

 • Dziennik Ustaw z 2000-12-19 poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.