Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 35 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-01-11
Data wejscia w życie:1988-02-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 35 z 1988pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 35 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 1988

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 34 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 33 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia w 1984 r. wyborów do rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 32 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 31 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 1988

  Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 1988

  Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 1988

  Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 1988

  Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zakładów naprawczych sprzętu medycznego (zakładów techniki medycznej) oraz zakładów (warsztatów) ortopedycznych resortu zdrowia i opieki społecznej.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 1988

  Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1277

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 232

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-01 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.