Logowanie

Monitor Polski Nr 8, poz. 65 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w produkcji i opracowaniu filmów twórców, wykonawców i innych grup zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-02-22
Data wejscia w życie:1988-03-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 8, poz. 65 z 1988Monitor Polski Nr 8, poz. 65 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 66 z 1988

  Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1988 r. w sprawie organizacji i trybu działania Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zakresu działania jej organów, a także zasad wynagradzania stale urzędujących członków tej komisji.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 68 z 1988

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 67 z 1988

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lutego 1988 r. w sprawie wysokości dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techników.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 70 z 1988

  Obwieszczenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 69 z 1988

  Uchwała nr 198 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Legionowa oraz gminy Skrzeszew.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Komunikat UE z 2007-11-07 nr 265 poz. 15

  MEDIA 2007 — Dystrybucja, promocja, rozwój i ksztalcenie — Zaproszenie do skladania aplikacji — EACEA/19/07 — Wsparcie dla dystrybucji telewizyjnej (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-09 poz. 250

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania.

 • Komunikat UE z 2007-04-05 nr 77 poz. 34

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale — Decyzja (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-21 poz. 344

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Radzie do Spraw Uchodźców statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych oraz określenia zasad wynagradzania jej członków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.