Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 146 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie określenia zakresu przedmiotowego działalności Agencji Rynku Rolnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-06-26
Data wejscia w życie:1991-06-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 146 z 1991



pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 146 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 149 z 1991

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 152 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 151 z 1991

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 24 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 150 z 1991

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 148 z 1991

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 147 z 1991

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1991 r. w sprawie zasad przydzielania nauczycielom akademickim dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 145 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie założeń polityki mieszkaniowej państwa.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 626

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 713

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą

 • Dziennik Ustaw z 2005-06-02 poz. 809

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-10 poz. 1085

  Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.