Logowanie

Monitor Polski Nr 26, poz. 179 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-08-07
Data wejscia w życie:1992-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 26, poz. 179 z 1991pobierz plik

Monitor Polski Nr 26, poz. 179 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 189 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji w III kwartale 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 188 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 190 z 1991

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w czerwcu 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 187 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w I półroczu 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 186 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w II kwartale 1991 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 185 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 182 z 1991

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu przekazywania zawiadomień o osobach nie mających prawa wybierania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 181 z 1991

  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie oznakowania urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 184 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 183 z 1991

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych ewidencji papierów wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 180 z 1991

  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 178 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 177 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie środków na zapobieganie i leczenie uzależnienia i chorób będących następstwem palenia tytoniu.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-21 poz. 288

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 37

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 222

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1736

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-12 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu i szczegółowych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.