Logowanie

Monitor Polski Nr 33, poz. 249 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1991 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-10-14
Data wejscia w życie:1991-10-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 33, poz. 249 z 1991pobierz plik

Monitor Polski Nr 33, poz. 249 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 248 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 242 z 1991

  Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 14 października 1991 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu państwa na 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 241 z 1991

  Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 11 października 1991 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za nieobowiązujące.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 240 z 1991

  Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 10 października 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 246 z 1991

  Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 8 października 1991 r. w sprawie zasad wykonywania przez wojewódzkie biura wyborcze zadań związanych z wyborami do rad gmin.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 239 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1991 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 238 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 1991 r. w sprawie zobowiązania Rządu do realizacji uchwały z dnia 15 czerwca 1991 r. w zakresie finansowania i kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 244 z 1991

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 237 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie wykonania przez Rząd postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 236 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1990 r. oraz z realizacji polityki pieniężnej w 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 245 z 1991

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 18 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 243 z 1991

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1991 r. w sprawie cen urzędowych za ocenę stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 247 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 września 1991 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 48 poz. 713

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 966

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 76 poz. 816

 • Monitor Polski 2001 nr 35 poz. 575

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2001 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 81 poz. 715

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.