Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 149 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez TELEMACH z siedzibą w Łodzi w 1995 r. albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-01-27
Data wejscia w życie:1995-03-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 149 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 149 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 147 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 138 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Radzie Ministrów i wyboru nowego Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 148 z 1995

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru tablic urzędowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 146 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 152 z 1995

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu wyników wyborów w okręgu wyborczym, stosowanego w wyborach do rad gmin przeprowadzanych na skutek zmian w podziale terytorialnym państwa.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 153 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 151 z 1995

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 150 z 1995

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w art. 56 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek emitujących papiery wartościowe dopuszczone lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 154 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 145 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 144 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 143 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 142 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 141 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 140 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 139 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 4 poz. 73

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2001 nr 40 poz. 665

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 661

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2002 nr 25 poz. 423

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski 2002 nr 13 poz. 229

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.