Logowanie

Monitor Polski ROK 1995 NR 13

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 165 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 162 z 1995

  Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 166 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 161 z 1995

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.


 • Monitor Polski Nr 13, poz. 158 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 1995 r. w sprawie wyboru Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 160 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie sytuacji finansów państwa.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 157 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 156 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 155 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie odwołania posła Józefa Oleksego ze stanowiska Marszałka Sejmu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 159 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie "Zasad polityki regionalnej państwa".

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 164 z 1995

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie trybu uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych, nabycia za granicą licenji na ich produkcję oraz określenia rodzajów urządzeń energetycznych podlegających obowiązkowi uzgodnienia.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 163 z 1995

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości nieruchomości.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.