Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 246 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-04-26
Data wejscia w życie:1995-04-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 246 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 20, poz. 246 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 248 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 250 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach pn. "Przemysł dla Ochrony Środowiska" w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1995.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 249 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na II Międzynarodowych Targach Galanterii, Pasmanterii, Dodatków Krawieckich i Kaletniczych IGA w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1995.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 247 z 1995

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1994 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 251 z 1995

  Uchwała nr XVII/93/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 245 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-08-04 nr 182 poz. 75

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE (...)

 • Komunikat UE z 2010-05-06 nr 117 poz. 225

  Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego (...)

 • Monitor Polski 2012 poz. 846

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2012 poz. 1008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 530

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.