Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 282 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-05-10
Data wejscia w życie:1995-05-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 282 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 282 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 269 z 1995

  Uchwała Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1995 r. w sprawie 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 274 z 1995

  Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie wydarzeń w Parlamencie Republiki Białoruś.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 273 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zobowiązania Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego do przedstawienia harmonogramu realizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 275 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony środowiska przyrodniczego w związku z Europejskim Rokiem Ochrony Przyrody.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 271 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 283 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w 1995 r. albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 272 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 270 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 281 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 280 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 279 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 278 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 277 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 276 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

 • Usługi transportowe a różnice kursowe

  Wykonując usługi transportowe na rzecz kontrahenta UE, fakturę wystawiam w EURO. Czy należy uwzględnić różnice kursowe przy wykonywaniu usług transportowych, gdy (...)

 • Import towarów a kurs walut

  Zakupiłem samochody ze Szwajcarii, zakup stanowi import towarów. Jaką datę przyjąć do ustalenia kursu walut w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 • Euro z kantoru

  Prowadzę działalność na zasadach ogólnych; kupuję euro w kantorze i ponoszę wydatki za granicą zakup towaru, sprowadzenie towaru do kraju itp. Po jakim kursie powinienem (...)

 • Kurs euro na fakturze

  Wykonujemy usługi transportowe na rzecz firmy z UE. Wystawiamy faktury uproszczone w walucie obcej euro. Jaki zastosować kurs euro ogłoszony przez NBP?

 • Dzień przeliczania kursu

  Firma otrzymuje fakturę od kontrahenta z UE i przelicza kwotę wykorzystując średni kurs euro NBP na dzień wystawienia faktury. Czy należy wykorzystać kurs euro ogłoszony (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-20 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 827

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 245

  Uchwała Nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nie obowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 232

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.