Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 294 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 1995 r. w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich przyległych do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-05-06
Data wejscia w życie:1995-05-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 294 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 294 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 296 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 295 z 1995

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 287 z 1995

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 286 z 1995

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są urzędnikami państwowymi.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 285 z 1995

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 284 z 1995

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 293 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 292 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1995 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 291 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 290 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 289 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 288 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1995 r. o nadaniu orderu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Ukaranie cudzoziemca mandatem

  Czy obywatelowi państwa obcego można wystawić mandat kredytowy za popełnione przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykroczenie drogowe?

 • Liczba dni pobytu pracownika zagranicą

  Pracownicy zostali zatrudnieniu we wrześniu 2008 r. u polskiego pracodawcy w celu delegowania do Danii. W umowach o pracę mają wpisane miejsce pracy: Dania. Według przepisów (...)

 • Słowacki rezydent podatkowy

  Jestem Polakiem, ale na stałe jestem zameldowany i mieszkam na Słowacji, zatem jestem tam rezydentem. Pracuję także na Słowacji (home office), ale zatrudniony jestem (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1994-11-17 poz. 31

  Ustawa z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-05 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-04 poz. 168

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1378

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-12 poz. 561


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.