Logowanie

Monitor Polski Nr 25, poz. 300 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-05-12
Data wejscia w życie:1995-05-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 25, poz. 300 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 25, poz. 300 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 309 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 308 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 304 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1995 r. uchylające zarządzenie w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 311 z 1995

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 czerwca 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 310 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 307 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 305 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie wzoru formularza opisowego do spisu kontrolnego spisu ludności i mieszkań w 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 306 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 100 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 302 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie wyboru senatora Piotra Miszczuka na stanowisko sekretarza Senatu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 301 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie odwołania senatora Witolda Grabosia ze stanowiska sekretarza Senatu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 299 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Jerzego Aleksandra Zawiszy.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 298 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 297 z 1995

  Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie uczczenia 60 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 303 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 1

  Postanowienie Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec generała Wojciecha Jaruzelskiego byłego Prezydenta PRL

 • Monitor Polski 1996 nr 7 poz. 75

  Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Narodowego - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2000 nr 39 poz. 752

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2010 nr 66 poz. 846

  Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-26 poz. 266

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.