Logowanie

Monitor Polski Nr 25, poz. 305 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie wzoru formularza opisowego do spisu kontrolnego spisu ludności i mieszkań w 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-05-13
Data wejscia w życie:1995-05-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 25, poz. 305 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 25, poz. 305 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 309 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 308 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 304 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1995 r. uchylające zarządzenie w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 311 z 1995

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 czerwca 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 310 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 307 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 306 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 100 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 302 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie wyboru senatora Piotra Miszczuka na stanowisko sekretarza Senatu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 301 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie odwołania senatora Witolda Grabosia ze stanowiska sekretarza Senatu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 300 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 299 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Jerzego Aleksandra Zawiszy.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 298 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 297 z 1995

  Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie uczczenia 60 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 303 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-22 poz. 1615

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-17 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-02 poz. 674

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą

 • Monitor Polski 2008 nr 81 poz. 711

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2008 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 757

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.