Logowanie

Monitor Polski Nr 29, poz. 339 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-05-12
Data wejscia w życie:1995-06-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 29, poz. 339 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 29, poz. 339 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 345 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 344 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 342 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 340 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 336 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 335 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie odwołania senatora Grzegorza Kurczuka ze stanowiska przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 334 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie piątej rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 333 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 343 z 1995

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie opłat za udzielanie upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 341 z 1995

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz sposobu kontroli ich wykorzystania.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 338 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 337 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-03-07 nr 52 poz. 2

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1926

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-20 poz. 1058

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1841

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.