Logowanie

Monitor Polski Nr 59, poz. 664 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-11-08
Data wejscia w życie:1995-12-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 59, poz. 664 z 1995pobierz plik

Monitor Polski Nr 59, poz. 664 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 662 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 647 z 1995

  Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie ujawnienia przez kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Panów Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsę oraz ich małżonki posiadanego majątku, ich zeznań podatkowych o wysokości osiągniętych w latach 1992-1995 dochodów oraz wywiązania się wobec Państwa z innych zobowiązań podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 665 z 1995

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 661 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie określenia warunków zwalniania niektórych osób wykonujących działalność agencyjną od obowiązku jej wykonywania przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 663 z 1995

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 660 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 659 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 658 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 657 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 656 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 655 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 654 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 653 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 652 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 651 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 650 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 649 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 648 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczenia.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie emerytury dłuznika

  Czy komornik może zając całą emeryturę dłużnika?

 • Potrącenia komornicze z zasiłku

  Pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy i posiada zajęcia komornicze. Kwestionuje prawidłowość dokonanych potrąceń z kwot netto zasiłku a nie brutto oraz branie pod (...)

 • Ograniczenie egzekucji z renty

  Co i do jakiej wysokości można potrącać z renty? Czy ZUS ma obowiązek zawiadomić, że wzrosła kwota, którą wypłaca z mojej renty wierzycielowi?

 • Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

  W jakiej wysokości może zostać zajęta przez komornika emerytura celem pokrycia należności innych niż alimentacyjne?

 • Egzekucja z renty

  Otrzymuję rentę. Do jakiej kwoty może nastąpić zajęcie renty przez komornika z innych tytułów niż alimenty?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 316

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur lub rent.

 • Monitor Polski 2001 nr 16 poz. 263

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 110

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski 2002 nr 19 poz. 344

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

 • Monitor Polski 2004 nr 10 poz. 162

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.