Logowanie

Monitor Polski Nr 68, poz. 762 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-12-20
Data wejscia w życie:1996-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 68, poz. 762 z 1995Monitor Polski Nr 68, poz. 762 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 771 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 767 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia listy sprzętu i urządzeń medycznych objętych zwolnieniem od podatku importowego oraz warunków stosowania tego zwolnienia.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 768 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 766 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i indentyfikacji podatników.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 765 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 764 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 763 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów indentyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 769 z 1995

  Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 770 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 5 poz. 65

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego

 • Monitor Polski 2013 poz. 192

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Monitor Polski 2010 nr 25 poz. 238

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Monitor Polski 2002 nr 3 poz. 60

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

 • Monitor Polski 2011 nr 23 poz. 253

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.