Logowanie

Monitor Polski ROK 1997 NR 3

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 17 z 1997

  Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 27 z 1997

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1996 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 26 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1996 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 25 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1996 r.


 • Monitor Polski Nr 3, poz. 24 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1996 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 23 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1996 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 22 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1996 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 21 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1996 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 16 z 1997

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 20 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 19 z 1997

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Centrum Targowe w Kielcach w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 18 z 1997

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 15 z 1997

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy komunalnych instytucji kultury, w których powołanie i odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Ministra Kultury i Sztuki.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.