Logowanie

Monitor Polski Nr 30, poz. 282 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie Jubileuszu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-05-09
Data wejscia w życie:1997-06-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 30, poz. 282 z 1997pobierz plik

Monitor Polski Nr 30, poz. 282 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 287 z 1997

  Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 291 z 1997

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 290 z 1997

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 289 z 1997

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przekazywania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 293 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 288 z 1997

  Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 292 z 1997

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 286 z 1997

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie powierzenia "Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 285 z 1997

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie powierzenia "Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 283 z 1997

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 284 z 1997

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.

zamów dokument

Porady prawne

 • Posługiwanie się nazwiskiem panieńskim

  Pracownik naukowy uniwersytetu - kobieta - prowadzi działalność twórczą (publikacje naukowe, opracowania, programy nauczania itd.). Po wyjściu za mąż, przyjęła nazwisko (...)

 • Obowiązki lokatora

  Lokator, który miał czynsz regulowany wyprowadza się zajmowanego lokalu. Czy jest on zobowiązany do odnowienia mieszkania (np. malowania mieszkania, itp.)?

 • Uznanie niewłaściwe długu

  Czym skutkuje uznanie niewłaściwe długu?

 • Zasady zakładania parku miejskiego i zoo

  Przyjęto budżet miasta, w którym zapisano "ogrodzenie parku". Z nieoficjalnych doniesień wiem, że ogrodzenie podyktowane zostało wymogami przepisów o ogrodach zoologicznych? (...)

 • Brak pouczenia o odwołaniu od decyzji

  Czy jeżeli w decyzji administracyjnej ostatecznej brak jest pouczenia o możliwości odwołania, terminach i trybie, to czy może to być powodem do odnowienia/wznowienia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-28 poz. 664

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-23 poz. 677

  Ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego".

 • Monitor Polski 2002 nr 46 poz. 679

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. w sprawie jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Monitor Polski 2000 nr 28 poz. 557

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie anulowania długów najuboższych krajów świata w Roku Jubileuszu 2000 r.

 • Monitor Polski 2006 nr 14 poz. 186

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2006 r. z okazji 25-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.