Logowanie

Monitor Polski Nr 53, poz. 505 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Skrabu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości oprocentowania, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania przy rozkładaniu na raty należności z tytułu zbycia mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz określenia innych niż pieniądz rodzajów mierników wartości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-08-08
Data wejscia w życie:1997-08-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 53, poz. 505 z 1997pobierz plik

Monitor Polski Nr 53, poz. 505 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 501 z 1997

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1997 r. w sprawie interwencyjnego skupu zbóż ze zbiorów 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 509 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 508 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 507 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 511 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 510 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie kwot najniższej emerytury i renty, dodatków do emerytury i renty oraz kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 506 z 1997

  Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin na koszt Urzędu Ochrony Państwa państwowymi środkami komunikacji oraz w sprawie wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 504 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1997 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 503 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1997 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 502 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-12 poz. 118

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1376

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.