Logowanie

Monitor Polski Nr 14, poz. 207 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-05-07
Data wejscia w życie:1998-05-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 14, poz. 207 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 1998 Nr 14 poz. 207 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich §

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z niepokojem obserwuje zjawisko wzrostu demoralizacji i przestępczości nieletnich. Szczególny niepokój budzi obniżenie wieku sprawców najcięższych zbrodni oraz ich brutalność i bezwzględność. Fakty te wywołują obawy i troskę o los młodych pokoleń Polaków. Z tym większą satysfakcją Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje inicjatywy niektórych samorządów terytorialnych i innych władz lokalnych, zmierzające do powstrzymania narastającej fali demoralizacji dzieci i młodzieży, jak również te, których celem jest readaptacja społeczna tych nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do wszystkich samorządów terytorialnych, do administracji rządowej i innych właściwych instytucji oraz organizacji pozarządowych o podjęcie wspólnych działań w celu stworzenia i realizacji jednolitego programu przeciwdziałania agresji, przemocy i demoralizacji wśród nieletnich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że szczególny nacisk należy położyć na wzmocnienie postaw prorodzinnych i prospołecznych w szczególności poprzez: - kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw etycznych, - wpajanie dzieciom i młodzieży szacunku dla prawa, innych ludzi i samych siebie, - wspieranie rodziny w prawidłowym wykonywaniu jej podstawowych funkcji, - pomoc w organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, - zwalczanie czynników demoralizujących, takich jak pornografia, przemoc w mediach, grach komputerowych i na powszechnie dostępnych kasetach video, dostęp do narkotyków, papierosów i alkoholu oraz działania deprawacyjne ze strony osób dorosłych, - wzmożenie czynności kontrolnych i nadzorczych mających na celu należytą realizację przepisów prawnych. Ogromna rola w kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw życiowych przypada, zdaniem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, mediom publicznym i komercyjnym, do których zwracamy się o pomoc i poparcie. §


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 14, poz. 207 z 1998 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1621

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-03 poz. 629

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-09 poz. 1114

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt U 1/12

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich

 • Komunikat UE z 2010-08-19 nr 224 poz. 18

  Sytuacja na Litwie po przyjęciu ustawy dotyczącej ochrony nieletnichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie litewskich (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.