Logowanie

Monitor Polski Nr 18, poz. 249 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-14
Data wejscia w życie:1999-06-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 18, poz. 249 z 1999pobierz plik

Monitor Polski Nr 18, poz. 249 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 248 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na III kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 242 z 1999

  Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 241 z 1999

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1999 r. w 50 rocznicę utworzenia Rady Europy.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 254 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 253 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 252 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 251 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 250 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 247 z 1999

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 246 z 1999

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 261 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 260 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 259 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwot świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 258 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytur lub renty za tajne nauczanie.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 257 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 256 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur lub rent.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 255 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 244 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 243 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 245 z 1999

  Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.