Logowanie

Monitor Polski Nr 36, poz. 546 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-16
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 36, poz. 546 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

M.P. 1999 Nr 36 poz. 546 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1999 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1121) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, z uwzględnieniem sfery budżetowej, bez przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacji Polskiej – Spółka Akcyjna, w trzecim kwartale 1999 r. określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.


Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1999 r. (poz. 546)

01/04/00

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH ORAZ NAGRÓD Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ, BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO „POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE” ORAZ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA” I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ –SPÓŁKA AKCYJNA, W TRZECIM KWARTALE 1999 R

Lp 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Województwo 2 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie .

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) 3 1 700,65 1 580,81 1 535,74 1 562,48 1 578,10 1 612,43 2 331,52 1630,94 1 517,82 1 555,34 1 717,21 1 860, 23 1 595,95 1 568,33 1 697,27 1 689,28

01/04/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 36, poz. 546 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 552 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 547 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 544 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 540 z 1999

  Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 554 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 553 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 551 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 549 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 545 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 550 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 548 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 541 z 1999

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 543 z 1999

  Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 października 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Lubuskiego.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 542 z 1999

  Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 539 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 538 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

  W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza (...)

 • Podstawa do obliczenie składek ZUS przedsiębiorcy

  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego (...)

 • Emeryt a działalność gospodarcza

  Jaki dochód bierze organ pod uwagę w chwili dokonywania decyzji o zawieszeniu lub zmniejszeniu zasiłku emerytalnego emeryta prowadzącego działalność gospodarczą? Czy (...)

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

 • Wynagrodzenia lekarza stażysty

  Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 4 poz. 68

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-17 poz. 1088

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 36 poz. 554

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 1999 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 44 poz. 716

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 28 poz. 439

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.