Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sytuacji w Czeczenii.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-30
Data wejscia w życie:1999-12-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 2000 Nr 1 poz. 2

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sytuacji w Czeczenii. Senat Rzeczypospolitej Polskiej z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń w Czeczenii. Podstawę pokoju na świecie stanowi uznanie przyrodzonej godności osoby ludzkiej, z której wywodzą się nienaruszalne prawa człowieka. Do podstawowych praw człowieka należy prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego. Prawa te są w rażący sposób w Czeczenii naruszane. Senat stwierdza, że strony konfliktu są obowiązane przestrzegać międzynarodowych standardów praw człowieka wynikających z międzynarodowych Paktów Praw Człowieka ONZ i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Działania militarne nie mogą naruszać przyjętych przez Rosję zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie domaga się przestrzegania tych zobowiązań i uważa za konieczne niezwłoczne rozpoczęcie rozmów pokojowych przy udziale OBWE. Natychmiastowe zawieszenie działań wojennych jest niezbędnym warunkiem podjęcia takich rozmów.


02/07/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 2000 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.