Logowanie

Monitor Polski Nr 11, poz. 232 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-04-11
Data wejscia w życie:2000-04-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 11, poz. 232 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 2000 Nr 11 poz. 232

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala się, co następuje: §


1. Uchyla się uchwałę Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych (Monitor Polski Nr 11, poz. 162). §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 kwietnia 2000 r.

04/28/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 11, poz. 232 z 2000 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 827

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-20 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 245

  Uchwała Nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nie obowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.