Logowanie

Monitor Polski Nr 22, poz. 469 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-07-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 22, poz. 469 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa z a okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów I. II. III. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na istotne nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zakresie realizacji inwestycji wieloletnich.


Opracowano na podstawie: M.P. 2000 r. Nr 23, poz. 469

00-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 22, poz. 469 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 465 z 2000

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Ferdynanda Olszewskiego.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 452 z 2000

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 463 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 462 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 468 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 467 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 461 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 460 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 466 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 459 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 458 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 457 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 448 z 2000

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 464 z 2000

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Pawłowskiego.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 451 z 2000

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 456 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji przywozu w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych palonych pochodzących z Ukrainy.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 455 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 454 z 2000

  Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Pomorskiego.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 453 z 2000

  Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 450 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2000 r. o nadaniu orderów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 37 poz. 549

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 22 poz. 394

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 3 poz. 74

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 251

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 4 poz. 66

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.