Logowanie

Monitor Polski Nr 25, poz. 531 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w lipcu 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-08-16
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 25, poz. 531 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w lipcu 2000 r. Na podstawie art. 56 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140 poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 40 poz. 399) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w lipcu 2000 r. wyniosło 2 026,23 zł.


Opracowano na podstawie: M.P. 2000 r. Nr 25, poz. 531

00-09-04

pobierz plik

Monitor Polski Nr 25, poz. 531 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 536 z 2000

  Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 530 z 2000

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2000 r. o zmianie siedziby Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Pawłowskiego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 532 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 525 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 528 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 527 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 526 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 519 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 535 z 2000

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 534 z 2000

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 533 z 2000

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 529 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 524 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 523 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 522 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 521 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 520 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenia lekarza stażysty

  Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia (...)

 • Egzekucja środków z rachunków bankowych

  Art. 54. ustawy Prawo bankowe wprowadza limit środków wolnych od zajęcia. Czy orzecznictwo rozstrzygnęło, czy przepis dotyczy rachunków w jednym banku czy wszystkich (...)

 • Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

  Członkowie zarządu spółki akcyjnej są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako dyrektor i z-ca. Otrzymują 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie (...)

 • Wynagrodzenie i koszty syndyka

  Wobec dłużnika wierzyciele mają podjąć decyzję, co do przyjęcia lub odrzucenia układu. Z wycen majątku dłużnika dokonanych w roku 2003 wynika, że wartość nieruchomości (...)

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 249

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 44

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 22 poz. 459

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 17 poz. 394

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 50

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.