Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 122 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-02-09
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 122 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1999 r.

Opracowano na podstawie: M.P. z 2000 r. Nr 5, poz. 122

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 lit c) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26 i Nr 9, poz. 118) ogłasza się, iż wskaźnik realnejprzeciętnej emerytury i renty brutto w 1999 r. w stosunku do 1998 r. wyniósł 103,4 %.


03/06/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 122 z 2000 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 21 poz. 357

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie skorygowanej o kwotę jednorazowej wypłaty przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r. oraz skorygowanego wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 6 poz. 105

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 8 poz. 159

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 5 poz. 123

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 1999 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 6 poz. 104

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.