Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 161 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-22
Data wejscia w życie:2001-03-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 161 z 2001


Monitor Polski Nr 10                — 184 —                Poz. 161


161

ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §


1. Traci moc zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych (Monitor Polski Nr 54, poz. 513). §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 161 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 24 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2001 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 165 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 164 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 166 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 160 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r. sygn. akt K. 24/2000.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 157 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie hołdu poległym, pomordowanym i prześladowanym członkom organizacji "Wolność i Niezawisłość.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 162 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 159 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 158 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2001 r. o nadaniu orderów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 506

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

 • Monitor Polski 2012 poz. 293

  Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 149

  Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2013 poz. 694

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych

 • Monitor Polski 2013 poz. 191

  Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.