Logowanie

Monitor Polski Nr 11, poz. 180 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 października 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-27
Data wejscia w życie:2001-04-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 11, poz. 180 z 2001


Monitor Polski Nr 11                — 200 —                Poz. 180


180

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 października 2000 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443), Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 23 października 2000 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego. Umowa została sporządzona w Wiedniu dnia 24 października 2000 r. Zgodnie z artykułem 9 powyższej umowy weszła ona w życie w dniu 13 grudnia 2000 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski


pobierz plik

Monitor Polski Nr 11, poz. 180 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 187 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 186 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 185 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w czwartym kwartale 2000 r.dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 184 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 183 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 167 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 181 z 2001

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 182 z 2001

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego środka ochronnego w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 178 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-23-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 177 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-22-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 176 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-21-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 175 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-20-2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 174 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-19-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 173 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-18-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 172 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-17-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 171 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-16-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 170 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2001 r. nr 112-4-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 169 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2001 r. nr 112-3-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 168 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2001 r. nr 115-4-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 179 z 2001

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzona w Wiedniu dnia 24 października 2000 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 378

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-29 poz. 374

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 106

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia podpisanego w Pekinie dnia 22 października 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 694

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 692

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.