Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 197 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 28 stycznia 2001 r. w województwach: chełmskim i wrocławskim, istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-10
Data wejscia w życie:2001-04-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 197 z 2001


Monitor Polski Nr 12                — 210 —                Poz. 197


197

Sygn. akt III SW 1/01 UCHWAŁA SĄDU NAJWY˚SZEGO z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 28 stycznia 2001 r. w województwach: chełmskim i wrocławskim, istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: przewodniczący: Prezes Sądu Najwyższego — Jan Wasilewski, sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Teresa Flemming-Kulesza, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Józef Iwulski, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Zbigniew Myszka, Walerian Sanetra, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel,


protokolant: Izabela Twardowska,

4) Prokurator Generalny wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów,

5) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów, na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza ważność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych obejmujących województwa chełmskie i wrocławskie istniejące do dnia 31 grudnia 1998 r., których wynik został podany w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2001 r. (Monitor Polski Nr 4, poz. 82). Przewodniczący: Jan Wasilewski

Prezes Sądu Najwyższego

z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Stefana Ânieżko i Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Jana Kacprzaka po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 10 kwietnia 2001 r., biorąc pod uwagę, iż:

1) podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych stanowiących obszar województw istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r. jest art. 20 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. — Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631),

2) ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2001 r. wynika, iż nie było naruszeń prawa mogących wpłynąć na wynik wyborów,

3) do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest przeciwko ważności wyborów,

Sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Teresa Flemming-Kulesza, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Józef Iwulski, Kazimierz Jaśkowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Zbigniew Myszka, Walerian Sanetra, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel

pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 197 z 2001 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

  Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu?

 • Ustawa 203, czyli wynagrodzenie pielęgniarki

  Jestem pielęgniarką z 20-sto letnim stażem pracy. Przez ostatnie 17 lat pracuję jako pielęgniarka szkolna. Czy przysługuje mi wyrównanie z tytułu obowiązującej od (...)

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

 • Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

  Posiadam tzw. provisional driving licence wydane w Irlandii (do czasu zdania egzaminu z jazdy nie mogę poruszać się po autostradach) czy jest możliwość wymienienia go (...)

 • Praca w gospodarstwie rolnym a emerytura

  Czy wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1998 mówiący o niezaliczalności pracy w gospodarstwie rolnym rodziców wykonywanej podczas wakacji przez dziecko uczęszczające (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 633

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 1008

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-07 poz. 1311

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 kwietnia 2003 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 2

 • Monitor Polski 2012 poz. 6

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-15 poz. 1033

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.