Logowanie

Monitor Polski Nr 16, poz. 261 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 16, poz. 261 z 2001


Monitor Polski Nr 16                — 284 —                Poz. 261


261

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2001 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 16, poz. 167) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, z uwzględnieniem sfery budżetowej, bez „Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna” oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacji Polskiej — Spółka Akcyjna, w pierwszym kwartale 2001 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego:


T. Toczyński

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2001 r. (poz. 261)

PRZECI¢TNE MIESI¢CZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I NADWY˚KI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH ORAZ NAGRÓD Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD, Z UWZGL¢DNIENIEM SFERY BUD˚ETOWEJ, BEZ „POLSKICH KOLEI PA¡STWOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA” ORAZ BEZ PRZEDSI¢BIORSTWA U˚YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA” I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ — SPÓŁKA AKCYJNA, W PIERWSZYM KWARTALE 2001 R. Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Województwo 2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) 3 1 937,80 1 767,55 1 708,15 1 763,14 1 739,48 1 861,70 2 768,19 1 827,34 1 706,14 1 759,78 1 984,61 2 110,94 1 799,43 1 789,05 1 893,11 1 903,91

pobierz plik

Monitor Polski Nr 16, poz. 261 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 271 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 270 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 269 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 268 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 267 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 266 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty świadczenia przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 265 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 264 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 263 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 262 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 251 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Danuty Waniek.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 255 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 113-4-01 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 254 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr 113-3-01 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 249 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 250 z 2001

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2001 r. w 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego Trzeciego Powstania Śląskiego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 253 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2001 r. nr 112-6-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 260 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 252 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr 112-5-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 259 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 258 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

 • Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

  W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza (...)

 • Podstawa do obliczenie składek ZUS przedsiębiorcy

  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Emeryt a działalność gospodarcza

  Jaki dochód bierze organ pod uwagę w chwili dokonywania decyzji o zawieszeniu lub zmniejszeniu zasiłku emerytalnego emeryta prowadzącego działalność gospodarczą? Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1690

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 21 poz. 377

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-17 poz. 1088

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1536

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.