Logowanie

Monitor Polski Nr 17, poz. 292 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-22
Data wejscia w życie:2001-05-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 17, poz. 292 z 2001


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 17                — 301 —                Poz. 292


292

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) zarządza się, co następuje:


< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 17, poz. 292 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 284 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 296 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 297 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 293 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 273 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów na posłów nr 7, zgłoszonej przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 295 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 294 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 272 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1-m.st. Warszawa.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 283 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 111-74-01 o nadaniu stopnia nadbrygadiera.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 282 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 111-73-01 o nadaniu stopnia nadbrygadiera.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 281 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-36-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 280 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-35-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej .

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 279 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-34-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 278 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-33-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 277 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2001 r. nr 115-8-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 276 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2001 r. nr 115-7-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 275 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. nr 115-6-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 274 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. nr 115-5-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 291 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 290 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 899

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 182

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2002 nr 58 poz. 791

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski 2006 nr 23 poz. 257

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 635

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.