Logowanie

Monitor Polski Nr 18, poz. 306 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-06
Data wejscia w życie:2001-04-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 18, poz. 306 z 2001


Strona 1 z 3

Monitor Polski Nr 18                — 313 —                Poz. 306


306

Rej. 63/2001 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej: KRZY˚EM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI


1. Dejna Karol, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Buliński Wojciech Włodzimierz, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bartkowicz Barbara Irena,

4. Biernacki Janusz Józef,

5. Chrzanowski Marcin,

6. Kadłuczka Andrzej Edward,

7. Nachlik Elżbieta,

8. Ryś Jan Szymon,

9. Sobczyk Tadeusz Jan,

16. Duda Krzysztof,

17. Kowalski Józef,

18. Kulpa Jan Kanty,

19. Misterek Krystyna Elżbieta,

20. Pachecka Jan,

21. Pawlicki Marek,

22. Reinfuss Marian Eugeniusz,

23. Szutowski Mirosław Marian, za wybitne zasługi dla kultury polskiej i jej promocji w świecie: KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Giersz Witold,

25. Kord Kazimierz,

11. Brzeziński Jacek Jan,

12. Skołyszewski Jan Franciszek,

13. Skorupska-Olędzka Regina Maria,

14. Smolak Krystyna Józefa,

15. Strzelecka Halina Grażyna, za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny: KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Goleniewska-Furman Mirosława, KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 18, poz. 306 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 309 z 2001

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 310 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 311 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 308 z 2001

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 313 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 298 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie oddania hołdu Dzieciom Wrzesińskim w setną rocznicę strajku.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 307 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 305 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 304 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 303 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 302 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 301 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 300 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 299 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 312 z 2001

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 1 poz. 15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski 2013 poz. 398

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2002 nr 2 poz. 32

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2001 r. nr Z. 110-87-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 8

  Postanowienie Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2007 r. nr 1131-54-07 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.