Logowanie

Monitor Polski Nr 30, poz. 503 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Umowy Finansowej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD).

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-22
Data wejscia w życie:2001-09-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 30, poz. 503 z 2001


Monitor Polski Nr 30                — 780 —                Poz. 503


503

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Umowy Finansowej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD). Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 20 grudnia 2000 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej „Wieloletnią Umową Finansową dotyczącą Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)” poprzez jej podpisanie. Umowa została podpisana w Brukseli, dnia 25 stycznia 2001 r. Zgodnie z art. 9 umowa weszła w życie w dniu 18 maja 2001 r. Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej: J. Saryusz–Wolski


pobierz plik

Monitor Polski Nr 30, poz. 503 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 504 z 2001

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących trybu i zasad powoływania oraz zadań pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie w wyborach do Sejmu i Senatu.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 505 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 501 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 500 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 499 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 498 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 502 z 2001

  Specjalny Program Akcesyjny na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Polsce. Wieloletnia umowa Finansowa pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 102

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznej Umowy Finansowej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD), sporządzonej w Brukseli dnia 29 marca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-04 poz. 1356

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-04 poz. 1355

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-20 poz. 1612

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1837

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.