Logowanie

Monitor Polski Nr 38, poz. 624 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-17
Data wejscia w życie:2001-10-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 38, poz. 624 z 2001


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 38                — 968 —                Poz. 624


624

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 października 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 72, z 1996 r. Nr 32, poz. 139 i z 1997 r. Nr 50, poz. 325) w związku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: §


1. Odwołuje się Arnošta Beãke, powołanego zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2000 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 38, poz. 624 z 2001 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Rezygnacja likwidatorów

  Likwidatorzy sp. z o.o. złożyli na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rezygnację. Nie doszło do wyboru nowego likwidatora. Czy likwidatorzy, którzy złożyli rezygnację (...)

 • Odwołanie i powołanie nowego likwidatora w miejsce starego przez sąd

  Czy sąd może odwołać danego likwidatora spółki z o.o. i powołać na jego miejsce innego, mimo iż to nie sąd a Rada Nadzorcza wyznaczała likwidatorów?

 • Spółka w likwidacji a wycena aktywów

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została postawiona w stan likwidacji. Na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały należy przygotować bilans otwarcia (...)

 • Alimenty a przejście na emeryturę

  Mój mąż jest jeszcze czynny zawodowo. Płaci alimenty byłej żonie (małżeństwo bezdzietne). Czy byłej żonie mojego męża będzie przysługiwać w pewnym momencie (...)

 • Rezygnacja likwidatora

  Likwidator sp. z o.o. złożył rezygnację z funkcji na Zgromadzeniu Wspólników. 8 głosów za przyjęciem, 60 wstrzymało się od głosu, nieobecnych 32 glosy. Nie powołano (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.