Logowanie

Monitor Polski Nr 43, poz. 703 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-28
Data wydania:2001-11-22
Data wejscia w życie:2001-11-22
Data obowiązywania:2001-11-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 43, poz. 703 z 2001


Monitor Polski Nr 43                — 1173 —                Poz. 703


703

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2001 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 16, poz. 167) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród z uwzględnieniem sfery budżetowej, bez „Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna” oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacji Polskiej — Spółka Akcyjna, w trzecim kwartale 2001 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. T. Janusiewicz


Poz. 703

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2001 r. (poz. 703)

Monitor Polski Nr 43

— 1174 —

PRZECI¢TNE MIESI¢CZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I NADWY˚KI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH ORAZ NAGRÓD Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD Z UWZGL¢DNIENIEM SFERY BUD˚ETOWEJ, BEZ „POLSKICH KOLEI PA¡STWOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA” ORAZ BEZ PRZEDSI¢BIORSTWA U˚YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA” I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ — SPÓŁKA AKCYJNA, W TRZECIM KWARTALE 2001 R. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) 3 2 113,85 1 907,92 1 841,76 1 881,89 1 859,07 1 966,91 2 862,41 1 958,00 1 822,39 1 862,73 2 123,95 2 167,12 1 893,28 1 893,48 2 003,53 2 034,40

Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Województwo 2 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

pobierz plik

Monitor Polski Nr 43, poz. 703 z 2001 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

 • Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

  W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza (...)

 • Podstawa do obliczenie składek ZUS przedsiębiorcy

  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego (...)

 • Emeryt a działalność gospodarcza

  Jaki dochód bierze organ pod uwagę w chwili dokonywania decyzji o zawieszeniu lub zmniejszeniu zasiłku emerytalnego emeryta prowadzącego działalność gospodarczą? Czy (...)

 • Wynagrodzenia lekarza stażysty

  Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 44 poz. 716

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 4 poz. 68

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1690

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 59 poz. 822

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej skali na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski 2001 nr 40 poz. 662

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.