Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 103 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-08
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 103 z 2001


Monitor Polski Nr 6                — 147 —                Poz. 103


103

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 31 sierpnia 2001 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 461,90 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski


pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 103 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 108 z 20012001-02-16

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 107 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 106 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 102 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie podwyższonego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 100 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o ruchu bezwizowym, podpisanej w Warszawie dnia 15 listopada 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 99 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2001 r. sygn. akt K. 27/2000.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 105 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 104 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 101 z 2001

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. o zakończeniu postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny tkanin, pochodzących z Republiki Korei, bez zastosowania środka ochronnego.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 98 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 97 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.