Logowanie

Monitor Polski Nr 18, poz. 314 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-15
Data wydania:2002-02-18
Data wejscia w życie:2002-02-18
Data obowiązywania:2002-05-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 18, poz. 314 z 2002


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 18                — 910 —                Poz. 314


314

Rej. 19/2002 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2002 r. o nadaniu odznaczeń. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają: za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI


14. Hećko Zenon, za zasługi w pracy pedagogicznej, za aktywną działalność na rzecz edukacji teatralnej młodzieży SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

15. Pidanty Barbara, na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: za zasługi w pracy dydaktycznej, za działalność na rzecz szerzenia kultury wśród młodzieży szkolnej: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI po raz drugi

16. Stróżyk Honorata Urszula, SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

17. Kolesińska Beata Barbara, za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

18. Gutkowski Leszek Marian,

19. Jankowski Eugeniusz Lech,

20. Januszewski Sylwester,

21. Malinowska Maria Gabriela,

22. Nowak Adam Wincenty,

23. Rogowski Adam,

24. Sołtyszewski Zygmunt Apoloniusz,

25. Szmyciński Mirosław, SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

26. Dzierżyński Grzegorz,

27. Grąbczewski Seweryn,

28. Jackowski Bolesław Stanisław,

29. Kelm Jerzy Zdzisław,

30. Kozdroń Józef,

31. Król Ryszard Władysław,

32. Lewandowski Marian Henryk,

33. Linowski Florian,

34. Łubianka Wiesław,

35. Mikołajczak Leszek,

36. Siwiński Stanisław,

37. Stosik Zenon,

38. Szczęsny Grzegorz Stanisław,

39. Tojek Jerzy,

40. Wojtysiak Karol, BRĄZOWYM KRZY˚EM ZASŁUGI BRĄZOWYM KRZY˚EM ZASŁUGI

12. Mendus Dariusz,

13. Snopek Zdzisław,

41. Danielewski Wiesław,

42. Dombrowski Wojciech Andrzej,

43. Flis Ireneusz Stanisław,

44. Gawiński

na wniosek Ministra Kultury: za zasługi dla rozwoju kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI pośmiertnie

1. Styczyński Bohdan Józef,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

2. Stusio Anna Eugenia,

3. Włodarczyk Barbara Czesława,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego: za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej: SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

4. Kwiatkiewicz Henryka, BRĄZOWYM KRZY˚EM ZASŁUGI

5. Stasiak Elżbieta,

6. Walczak Halina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej: SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

7. Grabowiecki Adam,

8. Jasiński Mieczysław,

9. Polańska Helena Franciszka,

10. Sadowski Euzebiusz,

11. Zatwarnicka Barbara,

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 18, poz. 314 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 328 z 20022002-05-15

  Komunikat Nr 5/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 327 z 20022002-05-15

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 326 z 20022002-05-15

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 325 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. Nr Z. 110-22-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 324 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. Nr Z. 110-21-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 323 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. Nr Z. 110-20-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 322 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 321 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 320 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 319 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 318 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 317 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 316 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 315 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 313 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 312 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 311 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 310 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 309 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 308 z 20022002-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2003 nr 26 poz. 372

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski 2003 nr 36 poz. 503

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 567

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2002 nr 15 poz. 236

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. nr Z.110-14-2002 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.