Logowanie

Monitor Polski Nr 25, poz. 422 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-21
Data wydania:2002-06-06
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-06-21

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 25, poz. 422 z 2002


Monitor Polski Nr 25                — 1120 —                Poz. 422


422

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 6 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego. Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:


1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej,

2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie,

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie,

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku,

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu,

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie,

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach,

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

pobierz plik

Monitor Polski Nr 25, poz. 422 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 423 z 20022002-06-21

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 421 z 20022002-06-21

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. uchylające postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Monitor Polski Nr 47, poz. 780 i z 2002 r. Nr 7, poz. 136) oraz postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 12 lutego 2002 r. utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 420 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 419 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 418 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 417 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 416 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 415 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 414 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 413 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 412 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 411 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 410 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 409 z 20022002-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. nr Z.110-30-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 408 z 20022002-06-21

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2001 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.