Logowanie

Monitor Polski Nr 26, poz. 438 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-29
Data wydania:2002-06-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-06-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 26, poz. 438 z 2002


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 26                — 1131 —                Poz. 438


438

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury. Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Infrastruktury: M. Pol


Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. (poz. 438)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY

1) Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego w Warszawie,

2) Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie,

3) Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” w Warszawie,

4) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie,

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego „Hydrobudowa” w Warszawie,

6) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż” w Warszawie — w likwidacji,

7) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet” w Warszawie,

8) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Poznaniu,

9) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Wołominie,

10) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” w Warszawie,

11) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi,

12) Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,

13) Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie,

14) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie,

15) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach,

16) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

17) Instytut Łączności w Warszawie,

18) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie,

19) Instytut Morski w Gdańsku,

20) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,

21) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,

22) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

23) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

24) Izba Morska w Szczecinie,

25) Akademia Morska w Gdyni,

26) Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie,

27) Urząd Morski w Gdyni,

28) Urząd Morski w Słupsku,

29) Urząd Morski w Szczecinie,

30) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Bydgoszczy,

31) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Gdańsku,

32) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Giżycku,

33) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu,

34) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Krakowie,

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 26, poz. 438 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 445 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 444 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 443 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 442 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 441 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 440 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 439 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 437 z 20022002-06-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 436 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 435 z 20022002-06-29

  udZarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 434 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 433 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 432 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 431 z 20022002-06-29

  Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 430 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 429 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. nr Z. 110-33-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 428 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. nr Z. 110-34-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 427 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. nr Z. 110-32-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 426 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2002 r. nr Z. 110-31-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 425 z 20022002-06-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2002 r. nr 112-6-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 24 poz. 405

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

 • Monitor Polski 2002 nr 28 poz. 459

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

 • Monitor Polski 2008 nr 13 poz. 135

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.