Logowanie

Monitor Polski Nr 3, poz. 66 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-25
Data wydania:2002-01-16
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-01-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 3, poz. 66 z 2002


Monitor Polski Nr 3                — 76 —                Poz. 66


66

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2001 r. Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800) ogłasza się, iż ceny skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2001 r. w stosunku do I półrocza 2001 r. obniżyły się o 0,3%. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński


pobierz plik

Monitor Polski Nr 3, poz. 66 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 76 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 75 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 74 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 73 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 72 z 20022002-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 71 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 70 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 69 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 68 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 67 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 65 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 64 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 63 z 20022002-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 62 z 20022002-01-25

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco, pochodzących z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, klasyfikowanych według kodów PCN: 7208 25 00 0, 7208 37, 7208 40 10 0, 7208 51 99 0, 7208 52 99 0.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 61 z 20022002-01-25

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 60 z 20022002-01-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 59 z 20022002-01-25

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 58 z 20022002-01-25

  Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 57 z 20022002-01-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 56 z 20022002-01-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zapłata za towar na podstawie faktury VAT-RR

  Faktury VAT-RR na zakup produktów rolnych określają termin zapłaty na 60 dni. Czy w takiej sytuacji niezbędna jest dodatkowa umowa, o której mowa w art. 116 ust. 6 pkt (...)

 • Dokumentowanie zakupu od rolnika

  Prowadzę sklep spożywczy, jestem podatnikiem VAT, często zakupuję produkty nieprzetworzone od rolnika niebędącego podatnikiem VAT. Czy zakupy artykułów nieprzetworzonych (...)

 • Rolnik VAT-owcem

  Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych?

 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków

  Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana (...)

 • Liczba założycieli izby gospodarczej

  W ustawie o izbach gospodarczych jest zapis że do założenia Izby o zasięgu ogólnopolskim jest potrzebnych 100 członków założycieli. Co to oznacza? Czy już we wniosku (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 22 poz. 389

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 44

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2012 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 8 poz. 103

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2007 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 527

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 6 poz. 96

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.