Logowanie

Monitor Polski Nr 35, poz. 552 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniającej decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-14
Data wydania:2002-07-26
Data wejscia w życie:2002-07-26
Data obowiązywania:2002-08-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 35, poz. 552 z 2002


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 35                — 1688 —                Poz. 552


552

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniającej decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej. Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984), po rozstrzygnięciu wniosku złożonego na podstawie art. 127 § 3 K.p.a. przez przędzalnie czesankowe POLANIL S.A. w Łodzi, ARELAN S.A. w Łodzi i INTERTEX S.A. w Sosnowcu — o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. (M. P. Nr 14, poz.


232) postanawia się utrzymać w mocy decyzję Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniającą decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej (M. P. Nr 14, poz. 232). Uzasadnienie Minister Gospodarki na wniosek przędzalni czesankowych POLANIL S.A. w Łodzi, ARELAN S.A. w Łodzi, ELANEX S.A. w Częstochowie, INTERTEX S.A. w Sosnowcu i WEL-TEX we Wrocławiu wszczął postępowanie ochronne postanowieniem z dnia 23 sierpnia 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronne-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 35, poz. 552 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 559 z 20022002-08-14

  Komunikat Nr 8/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 558 z 20022002-08-14

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 557 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 556 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 555 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 554 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 553 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 551 z 20022002-08-14

  Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu, formy i ceremoniału nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 550 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 549 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 548 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 547 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 546 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 545 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 544 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 543 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 542 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 541 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 540 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu orderów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-01 poz. 407

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Monitor Polski 2012 poz. 164

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 173

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2012 poz. 163

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-28 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może następować na podstawie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.