Logowanie

Monitor Polski Nr 35, poz. 554 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-14
Data wydania:2002-07-31
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-08-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 35, poz. 554 z 2002


Monitor Polski Nr 35                — 1690 —                Poz. 554


554

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675 i Nr 113, poz. 984) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 września 2002 r. do dnia 28 lutego 2003 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 498,20 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Banach


pobierz plik

Monitor Polski Nr 35, poz. 554 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 559 z 20022002-08-14

  Komunikat Nr 8/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 558 z 20022002-08-14

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 557 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 556 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 555 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 553 z 20022002-08-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 552 z 20022002-08-14

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniającej decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 551 z 20022002-08-14

  Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu, formy i ceremoniału nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 550 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 549 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 548 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 547 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 546 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 545 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 544 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 543 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 542 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 541 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 540 z 20022002-08-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu orderów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.