Logowanie

Monitor Polski Nr 46, poz. 685 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-14
Data wydania:2002-09-24
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-10-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 46, poz. 685 z 2002


685

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 24 września 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego. Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:


1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kozienicach;

8) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łańcucie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 46, poz. 685 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 689 z 20022002-10-14

  Komunikat Nr 10/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 688 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2002 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 687 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998 - 2000.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 686 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 684 z 20022002-10-14

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 683 z 20022002-10-14

  Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 682 z 20022002-10-14

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 681 z 20022002-10-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyników głosowania i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 680 z 20022002-10-14

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2002 r. w 20. rocznicę tragicznych wydarzeń w Lublinie.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 679 z 20022002-10-14

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. w sprawie jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.