Logowanie

Monitor Polski Nr 48, poz. 710 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-23
Data wydania:2002-10-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-10-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 48, poz. 710 z 2002


710

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. wyniosła 35,64 zł za 1 q. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński


pobierz plik

Monitor Polski Nr 48, poz. 710 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 713 z 20022002-10-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 712 z 20022002-10-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 711 z 20022002-10-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 709 z 20022002-10-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 708 z 20022002-10-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 707 z 20022002-10-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 706 z 20022002-10-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 705 z 20022002-10-23

  Zarządzenie Nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 704 z 20022002-10-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 703 z 20022002-10-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 702 z 20022002-10-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 701 z 20022002-10-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 700 z 20022002-10-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 699 z 20022002-10-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. nr Z. 110-60-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 698 z 20022002-10-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. nr Z. 110-59-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 697 z 20022002-10-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. nr Z. 110-58-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 696 z 20022002-10-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. nr 112-13-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Staż emerytalny rolnika

  Ojciec przekazał synowi pole w sierpniu. Składka na KRUS została opłacona za cały kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień). Czy cały okres, za który została opłacona (...)

 • Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Czy nadal obowiązuje zasada, że przeszacowanie - aktualizację wyceny środków trwałych i dotychczasowego umorzenia przeprowadza się wtedy, gdy wskaźnik wzrostu cen (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Realizacja pierwszeństwa kupna gruntów rolnych

  Posiadam 25 ha własnych gruntów rolnych oraz 4 ha dzierżawionych od 5 lat na podstawie umowy dzierżawy od Agencji Nieruchomości Rolnych. Złożyłem wniosek o wykup tych (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 787

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 969

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 51 poz. 733

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 34 poz. 708

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 77 poz. 831


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.