Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 98 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-01
Data wydania:2002-01-23
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-02-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 98 z 2002


Monitor Polski Nr 5                — 505 —                Poz. 98


98

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 23 stycznia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego. Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:


1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach,

2) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu,

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie,

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lesznie,

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile,

6) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni,

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Złotowie. Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 98 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 100 z 20022002-02-01

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 99 z 20022002-02-01

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 97 z 20022002-02-01

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2001 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 96 z 20022002-02-01

  Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 95 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 94 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 93 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2002 r. o zmianie postanowienia o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Kirgiskiej, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 92 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. nr Z. 110-9-02 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 91 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2002 r. nr Z. 110-8-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 90 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2002 r. nr Z. 110-7-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 89 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2002 r. nr Z. 110-6-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 88 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2002 r. nr Z. 110-5-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 87 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 86 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. nr Z. 110-4-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 85 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. nr Z. 110-3-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 84 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. nr Z. 110-2-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 83 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. nr Z. 110-1-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 82 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2002 r. nr 112-1-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 81 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2002 r. nr 115-1-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 80 z 20022002-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2001 r. nr 115-15-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.