Logowanie

Monitor Polski Nr 59, poz. 821 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-13
Data wydania:2002-11-20
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-12-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 59, poz. 821 z 2002


821

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2002 r. Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) ogłasza się, iż wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń obowiązujący na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych dla przedsiębiorstw górniczych i przedsiębiorstw robót górniczych w czwartym kwartale 2002 r. wynosi 1,0442. Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski


pobierz plik

Monitor Polski Nr 59, poz. 821 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 824 z 20022002-12-13

  Komunikat Nr 12/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 823 z 20022002-12-13

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 822 z 20022002-12-13

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej skali na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 820 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 819 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 818 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 817 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 816 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 815 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 814 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 813 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 812 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 811 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 810 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 809 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 808 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 807 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 806 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 805 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 804 z 20022002-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS

  Jeśli nauczyciel pracuje w trzech szkołach - łącznie 1,5 etatu, to czy w każdej z tych szkół jest uprawniony do otrzymywania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń (...)

 • Wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS a podatek

  Czy zamiast kupowania bonów pracownikom można im wypłacić gotówkę z okazji świąt z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

 • Bony z ZFSŚ

  Czy ze środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych można zgodnie z prawem nabyć bony towarowe dla pracowników na święta? Dodam, iż mają być (...)

 • Koszty utrzymania ZFŚS

  Czy koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Socjalnego zmniejszają ten Fundusz, czy też obciążają koszty bieżącej działalności firmy?

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 451

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 450

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 39 poz. 610

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 349

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.