Logowanie

Monitor Polski Nr 8, poz. 28 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-13
Data wydania:2002-08-28
Data wejscia w życie:2002-08-28
Data obowiązywania:2002-12-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 8, poz. 28 z 2002


Monitor Polski Nr 1

— 31 —

Poz. 28

28

Rej. 255/2001 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:


Monitor Polski Nr 1

— 32 —

Poz. 28

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

1. Mejzner Alicja Elżbieta,

2. Opiłowska Irena,

3. Rydzewska Krystyna Zofia,

4. Winiarska Krystyna Jolanta, SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

5. Cąderek Jadwiga Elżbieta,

6. Klimkowska Krystyna,

7. Kliza Krystyna,

8. Pisarska Anna,

9. Waczko Grażyna Henryka,

10. Wiśniewska-Bogajew Teresa Barbara, BRĄZOWYM KRZY˚EM ZASŁUGI

11. Dąbrowska Teresa,

12. Klapczyńska Wanda Janina,

13. Piasek Zofia Elżbieta,

14. Pietrzykowska Kazimiera Witolda,

15. Ponarska Ewa Urszula,

16. Zielaskowska Anna Maria,

17. Zielińska-Boniecka Wiesława Henryka, na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

18. Adamowski Adam,

19. Pawluczuk Michał, BRĄZOWYM KRZY˚EM ZASŁUGI

20. Budziszewski Marian,

21. Łukianiuk Mikołaj,

22. Małyszko Andrzej,

23. Matuk Henryk,

24. Trypus Romuald,

25. Waszkiewicz Wojciech,

26. ˚ak Marian,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: za zasługi na rzecz rozwoju gospodarki wodnej: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

27. Bazułka Stanisław, SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

28. Fenske Paweł,

29. Nowak Jacek,

30. Pasturczak Marek Janusz, za zasługi dla rozwoju przemysłu gazowniczego: SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

31. Białek Eugeniusz Zachariusz, BRĄZOWYM KRZY˚EM ZASŁUGI

32. Domańska Bożena,

33. Gruda Franciszek,

34. Âmigielska Teresa Jadwiga,

35. Wasilewska Danuta, za zasługi w działalności społecznej: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

36. Kruszyński Mieczysław,

37. Marach Franciszek, SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

38. Badziński Czesław,

39. Cemel Edwin Jan,

40. Jankowski Stanisław,

41. Minder Stanisław,

42. Matławski Marian, za zasługi dla społeczności lokalnej: ZŁOTYM KRZY˚EM ZASŁUGI

43. Koszowski Franciszek, SREBRNYM KRZY˚EM ZASŁUGI

44. Sobczak Maciej Franciszek. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 8, poz. 28 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 161 z 20022002-02-15

  Komunikat Nr 2/2002/DOKE Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 160 z 20022002-02-15

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 159 z 20022002-02-15

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 158 z 20022002-02-15

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 157 z 20022002-02-15

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 156 z 20022002-02-15

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 155 z 20022002-02-15

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2001 r. w drugim półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 154 z 20022002-02-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 153 z 20022002-02-15

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie powołania zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2002-2007.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 152 z 20022002-02-15

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Warszawie.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 151 z 20022002-02-15

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 150 z 20022002-02-15

  Zarządzenie Nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 149 z 20022002-02-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 148 z 20022002-02-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 147 z 20022002-02-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 146 z 20022002-02-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 145 z 20022002-02-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 144 z 20022002-02-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 143 z 20022002-02-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 142 z 20022002-02-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 37 poz. 580

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-46-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2011 nr 103 poz. 1038

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski 2002 nr 41 poz. 635

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-52-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2002 nr 41 poz. 634

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-51-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2002 nr 37 poz. 581

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-48-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.