Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 225 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 17 grudnia 2002 re. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-21
Data wydania:2002-12-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-03-21

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 225 z 2003


Strona 1 z 4
225

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY WY˚SZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji Na podstawie art. 37 ust. 2 i 4, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) ogłasza się, co następuje:


1. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji: Stopień nadawanych kwalifikacji 4 I I i II I i II

Dziedzina sztuki 1 SZTUKI MUZYCZNE

Dyscyplina artystyczna 2 Kompozycja

Jednostka organizacyjna 3 Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie

Monitor Polski Nr 15 1 2                — 897 — 3 Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu                Poz. 225


4

I i II

I

I I I i II I i II I I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II

Dyrygentura

Wydział Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Teoria muzyki

Wydział Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie

Instrumentalistyka

Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

I i II

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Wydział Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Krakowie Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

I i II I I i II

I i II

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 225 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 224 z 20032003-03-21

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 223 z 20032003-03-21

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 222 z 20032003-03-21

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 221 z 20032003-03-21

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 220 z 20032003-03-21

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 219 z 20032003-03-21

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 218 z 20032003-03-21

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 217 z 20032003-03-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 6 lutego 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 216 z 20032003-03-21

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych, sporządzona w Sztokholmie dnia 6 lutego 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 215 z 20032003-03-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 12 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o ułatwieniach w międzynarodowych przewozach drogowych rzeczy, sporządzoną w Warszawie dnia 12 kwietnia 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 214 z 20032003-03-21

  Umowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o ułatwieniach w międzynarodowych przewozach drogowych rzeczy

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 213 z 20032003-03-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o zniesieniu wiz, podpisanej w Warszawie dnia 2 sierpnia 1963 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 212 z 20032003-03-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonym w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 211 z 20032003-03-21

  Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzone w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 210 z 20032003-03-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonym w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 209 z 20032003-03-21

  Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzone w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 208 z 20032003-03-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Brandenburgii o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonym w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 207 z 20032003-03-21

  Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Brandenburgii o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzone w Słubicach dnia 18 lipca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 206 z 20032003-03-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 25 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 205 z 20032003-03-21

  Porozumienie z dnia 25 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 513

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.

 • Monitor Polski 2001 nr 18 poz. 312

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.

 • Monitor Polski 2003 nr 13 poz. 197

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.

 • Monitor Polski 2008 nr 97 poz. 843

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 636

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.